Autorizovaný architekt SKA, Ing. arch. Martin Vaščák | emvea
506
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-506,bridge-core-3.1.8,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-30.5,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-7.6,vc_responsive
Kto je emvea?

Je to jednoduché. Za značkou emvea stoja iniciály mena. Martin Vaščák, autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov, autor a spoluautor viac ako 150 architektonických projektov a návrhov. „Je veľmi jednoduché veci skomplikovať, ale môže byť komplikované, veci zjednodušit.“ Preto jednoduché riešenie znamená v našom chápaní riešenie pekné, pevné, funkčné a dostupné.

Martin VAŠČÁK

Ing. arch. Martin VAŠČÁK, Dr. techn.

autorizovaný architekt SKA, reg. číslo: 1520 AA

Martin VAŠČÁK je odborným garantom a konateľom spoločnosti. Štúdium architektúry absolvoval na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v roku 2002. Po skončení pokračoval v doktorandskom štúdiu na vtedajšej Katedre ochrany a tvorby v pamiatkovom prostredí (v súčasnosti Ústav dejín, teórie a obnovy pamiatok).

 

Od roku 2006 je autorizovaným architektom Slovenskej komory architektov. V roku 2010 založil vlastnú architektonickú kanceláriu MVA ace s.r.o., ktorá poskytuje svoje služby pod značkou emvea. Je autorom a spoluautorom viac ako 150 architektonických projektov a návrhov. Popri aktívnej architektonickej praxi pôsobil aj na Vysokej škole výtvarných umení, Fakulte architektúry a neskôr na Univerzite tretieho veku.Viedol prednášky z predmetov:konštrukcie v architektúre, legislatíva, dejiny architektúry a nová tvorba v historickom prostredí, digitalizácia architektonickej tvorbe.

Okrem bežnej architektonickej tvorby sa podrobnejšie zaoberá najmä obnovou pamiatok, sanáciou a rekonštrukciami existujúcich stavieb.

V roku 2019 ukončil aj doktorské štúdium na: Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, kde úspešne obhájil dizertačnú prácu: „Educational Presentation of Architectural Heritage – The Smart Way of Architectural Heritage Presentation Focused on Educational Impact“ pod vedením Prof. dr hab. inž. arch. Elžbiety Weclawowicz-Bilskej a bol mu priznaný akademický titul: Doktor nauk technicznych. Počas štúdia absolvoval viaceré študijné pobyty v zahraničí: Londýne, Timisoare a vo Florencii. Pravidelne prednáša na konferencii BARDKONTAKT a na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, publikuje vedecké články zamerané na aplikáciu teórie edukačnej prezentácie a odborné príspevky k obnove pamiatok.

Externí spolupracovníci, experti a odborní konzultanti emvea.sk

Doc. Ing. arch. Jara LALKOVÁ, PhD., Doc. Ing. Eva KRÁĽOVÁ, PhD., Doc. Ing. Agnes IRINGOVÁ, PhD., PhDr. Norma URBANOVÁ, PhDr. Gabriela HABÁŇOVÁ, Ing. arch. Beáta POLOMOVÁ, PhD., Ing. arch. Oľga RYCHTEROVÁ, PhD., Ing. arch. Peter HUDÁK, PhD., Ing. arch. Norbert DVORČÁK, Ing. Dušana HALÚZOVÁ, PhD., Ing. Denisa HALAJOVÁ, PhD.,  Ing. Katarína KYSELOVÁ,  Ing. Alena MAZÁNOVÁ, Ing. Barbora VOŠTIAROVÁ, Ing. Ľudmila ŠÁRICZKÁ, Ľudmila BARTOŠOVÁ, Ing. Marta PICHOVÁ,  Ing. Zuzana ČEMANOVÁ,  Ing. Dominika KAMENICKÁ, Ing. Pavol CMOREJ, Ing. Ivan Krajči, Mgr. Ľuboš VYRÚBAL, Ing. Peter SÁDOVSKÝ, Ing. Alojz MOLEK, Ing. Vít SVOBODA, Ing. Štefan HROMADA,  Ing. Vlado KUBOVČÁK, Ing. Lukáš KRAMARČÍK, Ferdinand ORNTH, Ing. Tomáš KOZÁR… a iní.

Potrebujete poradiť?

U NÁS ZA DOBRÚ RADU NEPLATÍTE!

Najžiadanejšie služby

Poskytujeme poradenstvo, konzultácie a koncepčné a komplexné riešenia v oblasti urbanizmu, architektúry, interiéru a obnovy pamiatok na Slovensku. Nemáme dolné ani horné limity pre veľkosť projektu, ani nečakáme na zvučné meno investora. Naše služby sú dostupné a nezávislé na mieste a čase. Ak to povaha projektu dovoľuje, služby poskytujeme aj online.

prvá pomoc architekta

PRVÁ POMOC

Ponúkame promptné riešenie neočakávaných situácií.

ZAMERANIE

Vypracovanie architektonického zamerania existujúceho stavu.

IDEA

Architektonický nápad, myšlienka, idea vyjadrená zrozumiteľnou skicou.